MÀNG CO

BAO BÌ PP - PE

thông tin liên hệ
ĐÀO THỊ YẾN
P. Kinh doanh - 0936 773 777

ĐỖ ĐỨC CƯỜNG
Giám Đốc - 0904 773 777

Túi PP

Túi PP
Túi PP
Túi PP
Túi PP
Túi PP
Túi PP
Túi PP
Túi PP