MÀNG CO

BAO BÌ PP - PE

thông tin liên hệ
ĐÀO THỊ YẾN
P. Kinh doanh - 0936 773 777

ĐỖ ĐỨC CƯỜNG
Giám Đốc - 0904 773 777

Màng co PVC in màu

Màng co PVC in 2 màu
Màng co PVC in 2 màu
Màng co PVC in 6 màu
Màng co PVC in 6 màu
Màng co PVC in 7 màu
Màng co PVC in 7 màu
Màng co nhãn nước mắm
Màng co nhãn nước mắm
Màng co nhãn sữa tắm
Màng co nhãn sữa tắm